Open Universiteit
   About DSpace Software Open Universiteit border=

DSpace at Open Universiteit >
c. Learning & Cognition >
1. LC: Publications and Preprints >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2483

Title: Succesfactoren in bedrijfskundeopleidingen
Authors: Bijker, Monique
Van der Klink, Marcel
Boshuizen, Els
Keywords: curriculum
masteropleiding
portfolio's
werkgevers
Issue Date: 11-Jun-2010
Abstract: Mintzberg (2004) en Pfeffer en Fong (2002) hebben vastgesteld dat bedrijfskunde curricula slecht aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt. Het doel van de huidige studie is om te onderzoeken of werkgevers in Nederland ook die ervaring hebben. Daarom werd een methodologie ontwikkeld om dit vraagstuk op curriculumniveau te onderzoeken. Wij analyseerden drie bestaande, maar zeer verschillende Master of Science opleidingen in de bedrijfskunde op hun curriculum componenten. Op basis van de analyse werden de drie bedrijfskundeopleidingen volgens een zelfde structuur, ontleend aan het EQUIS (2008) raamwerk, in portfolio’s gepresenteerd en voorgelegd aan twintig internationaal opererende organisaties. De portfolio’s fungeerden als een cue voor een diepte-interview aan de hand waarvan de belangrijkste curriculumfactoren werden getraceerd in de ogen van werkgevers. Werkgevers beargumenteerden dat authentieke taken en problemen een centrale rol moeten spelen in een bedrijfskunde curriculum. Inhoudelijk zou er volgens hen vooral aandacht moeten zijn voor kennis over markten, bedrijfsstructuren en processen, en het implementeren van innovaties. Toelatingscriteria voor de Masteropleidingen, en de kwaliteitszorg bleken eveneens belangrijk in de ogen van werkgevers. De implicaties van deze bevindingen voor vervolgonderzoek en voor het herontwerp van bedrijfskunde curricula worden nader uiteengezet.
Description: Bijker, M. M., Van der Klink, M., & Boshuizen, H. P. A. (2009). Succesfactoren in bedrijfskundeopleidingen. Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen 2009. Mei, 25, 2009, Leuven, België.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2483
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Artikel M. Bijker_succesfactoren bedrijfskundeopleidingen _12-05-09.pdf490.76 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2003 - 2010 Open Universiteit - Feedback