Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2486
Title: Mobile Media in Context
Authors: Specht, Marcus
Keywords: mobile media
Issue Date: 13-Jun-2010
Abstract: In mijn presentatie zal ik een toekomstige visie van “Ambient Information Channels” uitleggen en wat de mogelijkheden en consequenties voor onderwijs zullen zijn. Media zullen in de toekomst ogenblikkelijk beschikbaar, gecontextualiseerd, en aan fysieke objecten gekoppeld zijn. Creatie van media zal “embedded” in een situatie gebeuren en bij de combinatie van meta-data zullen nieuwe mash-ups ontstaan. De combinatie van digitale media met fysieke omgevingen zal in sensor-gebaseerde gebruikersinterfaces en augmented reality applicaties gebruikt worden om levenslang leren in context te ondersteunen. De effecten van “ubiquitous learning” en “ambient media” worden al vandaag onderzocht en nieuwe onderwijsmodellen worden in mobile learning geïmplementeerd. Het nieuwe paradigma van ubiquitous learning is gebaseerd op episodic memory, situated cognition, situated learning, reflection in action of authentieke leersituaties.
Description: Specht, M. (2010, 16 April). Mobile Media in Context. Keynote given at the Symposium e-ducatio Media and Learning, Twente, The Netherlands. http://e-ducatio.nl/thema/media
URI: http://hdl.handle.net/1820/2486
Appears in Collections:2. LMedia: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010Twente.pdf23.86 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons