Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2512
Title: Eerstejaars zicht geven op hun latere beroep: herontwerp van propedeuse Facility management met behulp van het 4C-ID model
Authors: Hoogveld, Bert
Steinen, Hennie
Keywords: curriculum design
competency based higher education
facility management
Issue Date: 2008
Publisher: Lemma
Abstract: De propedeuse van de hbo-opleiding Facility Management aan de Hogeschool Zuyd is van 2003 tot 2006 herontworpen. Het onderwijs integreerde theorie en praktijk te weinig. Men wilde een programma, dat eerstejaarsstudenten meer kon laten ervaren wat de eigenlijke kern is van het werk dat zij later zouden moeten gaan doen en dat hen tevens voldoende kennis en praktisch inzicht daarvoor zou bijbrengen. Dat vraagt om een instructieontwerpmethode, die gericht is op het verwerven van complexe vaardigheden en het opdoen van expertise in realistische authentieke settings. Zo’n benadering is het Vier Componenten Instructieontwerp (4C-ID) model. Bij deze curriculumherziening is dan ook gebruik gemaakt van dit model. In dit artikel wordt uitgelegd hoe deze ontwerpbenadering werkt, hoe deze werd toegepast en hoe deze resulteerde in een nieuw, competentiegericht propedeuseprogramma. Aan de hand van verzamelde proces- en evaluatiegegevens en gestructureerde interviews met studenten en ontwerpers wordt duidelijk gemaakt in hoeverre de gebruikte ontwerpaanpak de overstap op een competentiegericht curriculum heeft ondersteund.
Description: Redesign of preparatory higher professional bachelor curriculum facility management applying 4C-ID instructional design methodology. Reference please cite as: Hoogveld, A. W. M., & Steinen, H. (2008). Eerstejaars zicht geven op hun latere beroep: herontwerp van propedeuse Facility management met behulp van het 4C-ID model. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 26, 66-76.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2512
ISSN: 0168-1095
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08 nr2 bew door ab hoogveld steinen 1apr08_gechecktHoogveld080408_1voordspace.pdf268.54 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons