Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2523
Title: Het rendement van combinaties van leren en werken: een review studie
Authors: Nelen, Annemarie
Poortman, Cindy
De Grip, Andries
Nieuwenhuis, Loek
Kirschner, Paul A.
Keywords: sectorbeleid
arbeidsmarkt
life long learning
working
Issue Date: Jun-2010
Abstract: Als gevolg van veranderingen in de aard van arbeid door snelle veranderingen op economisch, technologisch en sociaal gebied is de interesse voor werkplekleren in beroepsonderwijs en postinitieel leren sterk toegenomen. Beroepsonderwijs en training creëren ‘menselijk kapitaal’, zodat competentieontwikkeling de productiviteit van werknemers bevordert. Ook zorgt de inrichting van het beroepsonderwijs voor een deel voor de toegang tot de arbeidsmarkt (Van Lieshout, 2008). In de meeste Europese landen dient het beroepsonderwijs daarnaast bij te dragen aan de sociale en culturele ontwikkeling van deelnemers. Omdat veranderende omstandigheden in het werk om ‘een levenlang leren’ vragen, proberen Europese overheden en de OECD deelname hieraan te stimuleren. Van Wieringen & Attwell (1999) stellen dat initieel onderwijs de basis legt voor een leven lang leren. Een studie van Borghans, Golsteyn en De Grip (2006) laat zien dat MBO-gediplomeerden 30% van hun werktijd besteden aan taken waarvan zij kunnen leren. Bovendien heeft ruim 40% in de twee jaar voorafgaand aan de enquête minimaal één formele werkgerelateerde cursus gevolgd. Initieel en postinitieel leren en werken worden verondersteld positieve rendementen te hebben voor werknemers, werkgevers en de samenleving als geheel; ook in het kader van leven lang leren.
Description: Nelen, A., Poortman, C., De Grip, A., Nieuwenhuis, L., & Kirschner, P. A. (2010). Het rendement van combinaties van leren en werken: Een review studie [Effects of combinations of learning and working: A review study]. Proceedings van de 37e Onderwijs Research Dagen 2010, Enschede, Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2523
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nelen_A_Hetrendementvancombinatiesvanlerenenwerken_1.pdf40.78 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons