Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2566
Title: Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding
Authors: Wopereis, Iwan
Sloep, Peter
Poortman, Sybilla
Keywords: weblog
reflectie
reflectie-instrument
exploratief onderzoek
lerarenopleiding
sociale netwerken
Issue Date: 2-Jul-2010
Abstract: In onze ogen is het weblog een interessante digitale variant van het aloude logboek. Naast de eigenschappen van het authentieke logboek (bijvoorbeeld ‘vastleggen van ontwikkeling’), biedt het weblog ook de mogelijkheid tot interactie (i.e., (peer) feedback). We verwachten dat weblogs bijdragen aan frequenter en dieper reflecteren, vanwege een toegenomen interactie tussen studenten (i.e., peer feedback en discussie) en docenten. Bovendien verwachten we dat weblogs problemen met reflectie, zoals het uitstellen van reflectie, helpen tegen gaan. Om onze verwachtingen te toetsen hebben we studenten van eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen gedurende 8 weken met behulp van weblogs laten reflecteren op hun handelen tijdens de stage. Hun reflecties en interactie (cf. peer feedback) zijn gedurende deze periode vastgelegd en geanalyseerd. De resultaten van deze studie maken duidelijk dat het weblog gebruikt kan worden als instrument voor het reflecteren op leren en handelen in de stage. Voor het vaststellen van een significant positief effect van het gebruik van het instrument op de reflectievaardigheid van studenten is echter verder onderzoek noodzakelijk.
Description: Wopereis, I., Sloep, P., & Poortman, S. (2010, Juni). Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding. Poster sessie gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Enschede, Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2566
Appears in Collections:2. LC: Presentations
2. LN: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wopereis_I_hetweblogalsinstrumentvoorreflectieoplerenenhandelen.pdf229.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.