Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2732
Title: Opleiden voor de toekomst. Werken met het 4C-ID model in de praktijk
Authors: Hoogveld, Bert
Jansen, Hans
Keywords: expertise verwerven
4C-ID model
lerarenopleiding primair onderwijs
selfmanagementvaardigheden
complexe vaardigheden
ontwerpmethodiek
Issue Date: 2007
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In het project 'Opleiden voor de toekomst' van de Digitale Universiteit hebben de Open Universiteit Nederland en de PABO’s van de Hogescholen Edith Stein, InHolland en Utrecht gesleuteld aan de manier waarop PABO-studenten lessen leren voor te bereiden. Leerlingen zullen in de toekomst op steeds jongere leeftijd complexere vaardigheden moeten beheersen.Voorbeelden daarvan zijn: snel informatie leren vinden, selecteren en gebruiken en tussen alle verleiding en prikkels je tijd leren plannen en prioriteren: huiswerk, sport, spel, televisiekijken, internetten, chatten.Dit type vaardigheden en de kennisbasis die ze ondersteunt leer je niet uit een boekje. In het project ‘Opleiden voor de toekomst’ zijn de deelnemers vertrokken vanuit de gedachte dat dit type vaardigheden expertises zijn, die de leerlingen gaan verwerven.Voor het overdragen van expertise heb je een manier van instructieontwerp nodig, die rekening houdt met de complexiteit van de hele taak.De gebruikelijke lesontwerpmodellen doen dit onvoldoende. Het 4C-ID model biedt een ontwerpsystematiek die op taakanalyse en cognitieve taakcomplexiteit gebaseerd is. In het project ‘Opleiden voor de toekomst’ hebben de opleiders van de drie genoemde PABO’s kennis gemaakt met de 4C-ID methodiek en deze gebruikt om hun studenten lesontwerpen te laten maken en uit te voeren voor complex leren. Het was even wennen aan deze manier van denken,maar na wat vingeroefeningen ontstonden bruikbare lesontwerpen en onvermoede perspectieven op lesgeven en pedagogiek. In dit boek vindt u de ervaringen en de resultaten van dit project als mogelijke inspiratiebron voor uw eigen praktijk.
Description: Hoogveld, A. W. M., & Jansen, H. (Redactie). (2007). Opleiden voor de toekomst. Werken met het 4C-ID model in de praktijk. Heerlen: Open Universiteit Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2732
ISBN: 978-90-358-2449-2
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Binnenwerk_Def.pdf15.69 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons