Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2737
Title: Veranderen, is dat nodig dan?: Een onderzoek naar de beïnvloeding van het urgentiebesef van medewerkers in de bouwsector door de leiderschapstijl van het middlemanagement enerzijds en de organisatiecultuur anderzijds.
Authors: Habraken, R
Keywords: management
bouwsector
leiderschapstijl
Issue Date: 20-Sep-2010
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de invloed van de leiderschapstijl van het middlemanagement in een organisatie tov de cultuur in diezelfde organisatie. Verder wordt er gekeken naar de vraag in hoeverre medewerkers in die organisatie de noodzaak ervaren om te veranderen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2737
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mwRLWhabrakenjun09.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.