Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2753
Title: Latente belastingen als indicator voor winststuring en de verhouding met andere maatstaven om winststuring op te sporen: Een onderzoek onder Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen gedurende de jaren 2000 tot en met 2004
Authors: Verstraelen, M J M
Keywords: winststuring
belastingen
ondernemingen
Issue Date: 27-Sep-2010
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van latente belastingen voor het vaststellen van winststuring bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de vraag hoe het gebruik van belastingen zich verhoudt tot andere indicatoren om winststuring op te sporen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2753
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWMVerstraelen200109.pdf586.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.