Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2754
Title: Betekenisgeving door de middenmanager: De invloed van betekenisgeving op de effectiviteit van verandering
Authors: Hillenga, M P
Keywords: manager
verandering
betekenisgeving
Issue Date: 27-Sep-2010
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de vraag welke rol de middenmaanger speelt of kan spelen bij veranderingen. Daarbij staat centraal welke interpretatie, dwz welke betekenisgeving, de middenmanager geeft aan hetgeen nodig is voor de verandering van de organisatie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2754
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mwMPhellingasep09.pdf542.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.