Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2795
Title: Sturing in drie samenwerkingsverbanden op het terrein van Sociale Zaken: Een onderzoek onder drie samenwerkingsverbanden op het terrein van Sociale Zaken naar de inrichting, opzet en kwaliteit van de sturingsrelaties binnen de context van "Shared Services
Authors: Jonker, HJ
Keywords: Sociale Zaken
samenwerkingsverbanden
sturing
Issue Date: 11-Oct-2010
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop de inrichting cq de opzet van de (aan)sturingsrelatie binnen de context van het concept "Shared Services" bepalend is voor de kwaliteit van de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te leveren prestaties en de nakoming van de tussen de opdrachtgevende en opdrachtnemende partij gemaakte afspraken binnen een intergemeenteljk samenwerkingsverband.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2795
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWHJjonker08-12-08.pdf670.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.