Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2845
Title: Informeel leren op de werkplek door jeugdzorgprofessionals
Authors: Wienen, Bert
Keywords: werkplekleren
informeel leren
organisatieleren
competentieontwikkeling
onderwijswetenschappen
Issue Date: 3-Sep-2010
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Veel van wat werknemers leren in het werk is te karakteriseren als informeel leren. Het onderzoek heeft tot doel een overzicht te geven van de persoons- en organisatiekenmerken die informeel leren op de werkplek en competentieontwikkeling beïnvloeden. Op basis hiervan kunnen aanbevelingen aan organisaties worden gegeven over het beïnvloeden van informeel leren op de werkplek. Om dit doel te bereiken staan in het onderzoek de volgende vragen centraal: Wat is de invloed van kenmerken van de professional en kenmerken van de organisatie op het uitvoeren van informele leeractiviteiten door medewerkers op hun werkplek? Wat is de invloed van informele leeractiviteiten, kenmerken van de professional en kenmerken van de organisatie op de competentieontwikkeling van medewerkers? 3 Er is gebruik gemaakt van een onderzoek onder 250 medewerkers van jeugdzorginstelling Yorneo. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld om de variabelen informele leeractiviteiten, competentieontwikkeling en kenmerken van de persoon en de organisatie te meten. 157 lijsten zijn geretourneerd en gebruikt in het onderzoek. In het onderzoek is een onderscheid gemaakt in een tweetal typen informele leeractiviteiten: zelfgeïniteerd leren en leren door interactie met collega’s. Voorspellers van het plaatsvinden van zelfgeïnitieerd leren zijn: leervaardigheden, leeftijd en werkdruk. Naarmate de medewerker meer beschikt over leervaardigheden, ouder is en minder werkdruk ervaart, vindt er zelfgeïnitieerd leren plaats. Voorspellers voor het leren door interactie met collega’s zijn: de steun van collega’s en het aantal jaren ervaring in de hulpverlening. Hoe hoger de steun van de collega’s wordt ervaren en hoe minder het aantal jaren in de hulpverlening is, hoe meer er geleerd wordt door interactie met collega’s. Voorspellers van competentieontwikkeling op het werk zijn: de mate waarin men beschikt over leervaardigheden, het geloof in eigen kunnen en de feedback van collega’s. Er worden twee belangrijke aanbevelingen gegeven. Er wordt gepleit voor een leeftijdbewust opleidingsbeleid omdat oudere medewerkers anders leren dan jongere medewerkers. De tweede aanbeveling is om ervoor te zorgen dat er feedback plaatsvindt.
Description: Wienen, B. (2010). Informeel leren op de werkplek door jeugdzorgprofessionals. September, 03, 2010, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2845
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWBWienen-03092010.pdf313.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.