Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2848
Title: Self-Directed Learning: Hoe verloskundigen leren op de werkplek
Authors: Kool, Liesbeth
Keywords: self-directed learning skills
self-assessment
learning from working experience
onderwijswetenschappen
Issue Date: 28-Sep-2010
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Verloskundigen ontwikkelen tijdens de HBO-bachelor opleiding verloskunde self-directed learning (SDL) vaardigheden. Zij worden opgeleid tot beginnend zelfstandig medisch professional in de verloskunde (Klink, 2008). Na het afstuderen gebruiken zij de SDL vaardigheden om zichzelf te ontwikkelen van beginnend naar competent beroepsbeoefenaar. Er is reden om aan te nemen dat alumni problemen ondervinden bij het gebruik van SDL vaardigheden tijdens het leren van werkervaringen in het kader van professionele ontwikkeling (Boshuizen, 2004; Eva & Regehr, 2005; 2007; Levitt-Jones, 2005). Deze studie richt zich op het onderzoeken van SDL vaardigheden van verloskundigen, uitgewerkt in twee verschillende studies. Studie één gaat in op specifieke SDL vaardigheden die van belang zijn voor het leren tijdens de werkuitvoering van verloskundigen. Daartoe zijn representanten van de beroepsgroep geraadpleegd in drie focusgroepen, bestaande uit verloskundigen uit het werkveld, verloskunde docenten en studenten van de Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen (AVAG). Studie twee gaat in op het gebruik van SDL vaardigheden door verloskundigen om adequaat te leren van de werkuitvoering. Daarnaast is onderzocht welke bronnen voor self-assessment door verloskundigen worden geraadpleegd. Tien alumni die zijn afgestudeerd in 2008 of 2009 van de AVAG hebben deelgenomen aan het onderzoek. Zij zijn opgeleid in het competentiegerichte curriculum. De observaties dienden als input voor gerichte vragen tijdens het daaropvolgende diepteinterview over het leren en werken in de praktijk, de bronnen die zij raadplegen voor de SDL vaardigheid self-assessment en de SDL vaardigheden die zij gebruiken in hun werk. Studie één laat zien dat de belangrijkste SDL vaardigheden voor verloskundigen het identificeren van leerbronnen in de omgeving, zelfreflectie en self-assessment zijn. Desire for learning, selfconfidence en independence zijn als belangrijke persoonlijkheidsaspecten benoemd voor het SDL van verloskundigen. Studie twee laat zien dat verloskundigen gebruik maken van SDL vaardigheden tijdens het leren van de werkuitvoering. Zij gebruiken voornamelijk informele feedback van directe collega’s en cliënten, gecombineerd met zelfreflectie voor het self-assessment. Formele evaluaties worden minder gebruikt dan informele informatiebronnen voor het self-assessment. De kwaliteit en effectiviteit van het self-assessment als onderdeel van het SDL zal adequater worden als verloskundigen meer gebruik kunnen maken en kunnen beschikken over feedback van kwalitatief hoogwaardige externe informatiebronnen. Verloskundigen signaleren meer menselijke leerhulpbronnen in de directe omgeving dan materiële leerhulpbronnen. Het leren van de verloskundigen op de werkplek is daarom afhankelijk van de werkplek als leeromgeving, met niet alleen verloskundigen die aan het werk zijn, maar ook oog hebben voor het leren met en aan elkaar.
Description: Kool, L. (2010). Self-Directed Learning: Hoe verloskundigen leren op de werkplek. September, 28, 2010, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2848
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWLKool-28092010.pdf101.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.