Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2940
Title: Onderwijs en leren optimaliseren voor achterblijvers en voorlopers
Authors: Mooij, Ton
Keywords: onderwijs
leren
optimaliseren
leereffecten
voorlopers
achterblijvers
Issue Date: 9-Nov-2010
Abstract: In het onderwijs doen zich processen voor die de leermogelijkheden en -prestaties van voorlopende en achterlopende leerlingen negatief beïnvloeden. Uitgewerkt wordt hoe dit tot stand komt en wat er in theorie, praktijk en beleid aan kan worden gedaan om onderwijs en leren voor elke leerling te optimaliseren.
Description: Mooij, T. (2010, 25 oktober). Onderwijs en leren optimaliseren voor achterblijvers en voorlopers. Presentatie en discussie op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg, Den Haag, Nederland: Ministerie van OCW.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2940
Appears in Collections:2. LC: PresentationsThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons