Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/2948
Title: Schoolontwikkeling en optimalisering van leerprocessen
Authors: Mooij, Ton
Keywords: schoolontwikkeling
leerprocessen
schoolorganisatie
optimaliseren
interventie
informatietechnologie
Issue Date: 9-Nov-2010
Abstract: In deze bijdrage wil ik vanuit met name het onderwijs inhaken op de ontwikkelingspedagogische benadering zoals geschetst door Gerris et al. (2010). Ten eerste verhelder ik via twee voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van het onderwijs hoe de feitelijke ontwikkeling van een leerling kan afwijken van de systematiek die in scholen traditioneel wordt gehanteerd bij de organisatie van leerprocessen. Een gebrek aan afstemming tussen individueel ontwikkelings- en leerniveau en feitelijk onderwijsaanbod resulteert in een ‘repressie’ van het individuele kind, hetgeen kan leiden tot cognitieve, sociale en motivationele problemen bij de leerling. Ten tweede verhelder ik theoretisch en empirisch waarom een en ander gebeurt en hoe dit kan worden voorkomen. Ten derde ga ik in op systematieken en werkwijzen die in de schoolpraktijk worden ontwikkeld en ingezet om voor elk kind een leerpsychologisch en pedagogisch juiste, optimaliserende ontwikkel- en leersituatie te realiseren.
Description: Mooij, T. (2010). Schoolontwikkeling en optimalisering van leerprocessen. In J. R. M. Gerris, J. W. Veerman, & A. Tellings (Ed.), Jeugd- en gezinsbeleid vanuit pedagogisch perspectief. Deel 2: Uitgewerkte beleidsthema’s (pp. 249-269). Antwerpen / Apeldoorn: Garant.
URI: http://hdl.handle.net/1820/2948
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1112010_Schoolontwikkeling_optimalisering_leerprocessen.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons