Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3012
Title: Beloningen van bestuurders in relatie tot de prestaties van de onderneming: Een onderzoek in Nederland naar de aard van de relatie tussen de beloning van topbestuurders en de prestaties van ondernemingen met een beursnotering in de AEX-index over de periode 2004-2007
Authors: Oeveren, A R van
Keywords: ondernemingen
prestaties
bestuurders
beloningen
Issue Date: 30-Nov-2010
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de aard van de relatie tussen de totale beloning van topbestuurders en de prestaties van ondernenmingen met een notering in de AEX-index na de invoering van de Nederlandse corporate governance code miv verslagjaar 2004.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3012
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWAlexvanoeveren18-02-09.pdf415.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.