Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3046
Title: Professionele onderzoekstaal in lerarenopleidingen basisonderwijs
Authors: Diederen, Sara
Gelders, Jeanette
Pauw, Ietje
Popeijus, Herman
Brand-Gruwel, Saskia
Keywords: professionele taal
Issue Date: 11-Dec-2010
Abstract: Om op te kunnen leiden tot onderzoekende leraren is het noodzakelijk dat hiertoe benodigde competenties helder zijn voor de lerarenopleiding. Aannemelijk is dat professionele onderzoekstaal een belangrijke rol speelt bij het verwerven van onderzoekscompetenties. Taal is essentieel bij competentieontwikkeling (o.a. Klarus, 2003; Pauw, 2007), en onderwijsonderzoek beoogt de praktijk te verbeteren door deel te nemen aan de taalgemeenschap van de beroepsgroep (Klarus, 2003). Aanstaande leraren dienen het concrete professionele taalgebruik van docenten en leraren over te nemen om zich als professional te kunnen ontwikkelen (Pauw, 2007). Dat professionele taal niet automatisch ontwikkeld wordt blijkt uit de onderzoeksresultaten van Schrijver en Pauw (2009) en Schrijver, Visser en Pauw (2010) die een (grote) discrepantie laten zien tussen de verwachting van de docent over de te beheersen professionele taal en de feitelijke professionele taal. Dit onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in onderzoekscompetenties en de professionele taal die aanstaande leraren moeten verwerven om een onderzoekende leraar te worden. (De aard van) de mogelijke discrepantie tussen de wenselijke professionele onderzoekstaal van aanstaande leraren volgens docenten en sleutelpersonen en de feitelijke professionele onderzoekstaal van aanstaande leraren wordt daarbij in kaart gebracht. De resultaten kunnen gebruikt worden om verbeteringen voor te kunnen stellen ten aanzien van onderwijs over en begeleiding van onderzoek(sactiviteiten) binnen het curriculum van de lerarenopleiding basisonderwijs. Aan dit onderzoek hebben
Description: Diederen, S., Geldens, J., Pauw, I., Popeijus, H., & Brand-Gruwel, S. (2010, June). Professionele onderzoekstaal in lerarenopleidingen basisonderwijs. Poster presented at the 37th Onderwijs Research Dagen (ORD), Enschede, Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3046
Appears in Collections:2. LC: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diederen_S_Professioneleonderzoekstaalinlerarenopleidingenbasisonderwijs.pdf5.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.