Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3047
Title: Informatievaardigheden voor leraren. Rapport 9
Authors: Brand-Gruwel, Saskia
Walhout, Jaap
Keywords: informatievaardigheden
Issue Date: 2010
Publisher: RdMC
Abstract: De inhoud van de rapporten heeft betrekking op een breed scala van onderwerpen of ctiviteiten. Gedacht kan worden aan: onderzoeksplannen en eerste ontwerpen van onderzoeksopzetten, eerste ervaringen in pilots, interessante best practices, beschrijvingen van innovaties, ontwerpen en schetsen van implementaties, kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over evaluaties en implementaties, bruikbare praktische instrumenten, exploitatiebevindingen, weergaven van discussies en overwegingen, voorlopige stellingnames, rapportages van voorstudies, prototypen en voorlopige ontwerpen, haalbaarheidsstudies, analyses en praktische documenten.
Description: Brand-Gruwel, S., & Walhout, J. (2010). Informatievaardigheden voor leraren. Rapport 9. Heerlen, Nederland: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3047
Appears in Collections:4. LC: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010 Rapport 9 Brand-Gruwel & Walhout.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open
2010 Rapport 9 Brand-Gruwel & Walhout.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.