Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3051
Title: WIKI-games: Wiki-gebaseerde games in het hoger onderwijs
Authors: Van Rosmalen, Peter
Westera, Wim
Keywords: Serious games
Wiki-games
Wiki
Issue Date: 14-Dec-2010
Abstract: De hoofddoelstelling van Wiki-games was het wegnemen van misconcepties die het gebruik van games voor leren en onderwijzen belemmeren en hierbij aansluitend een laagdrempelige ‘best practice’ ontwikkelen die de ontvankelijk voor games vergroot. Het resultaat, Argument, is een Wiki-game, waarin teams argumenten uitwisselen met een tegenstander over een bepaalde stelling. Met een pakkende inleiding, argumenten, tegenargumenten en een slotconclusie verdedigt elk team zijn opvatting. Er mag gebruik gemaakt worden van "extern bewijs" en "cheats". Hoe beter een team dat doet hoe hoger zijn score is. Het team met de hoogste score komt in de "Hall of Fame". Argument is vrij beschikbaar inclusief handleiding (http://wiki-games-argument-sjabloon.wikispaces.com/). Het rapport bevat twee delen: een handleiding en het evaluatieverslag
Description: Van Rosmalen, P., & Westera, W. (2010). WIKI-games: Wiki-gebaseerde games in het hoger onderwijs (handleiding). Utrecht, Nederland: SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma: Innovatieregeling Hoger Onderwijs 2010: Serious Gaming.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3051
Appears in Collections:4. LMedia: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Handleiding-Wiki-games-01-11-2010-V1.pdf507.16 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons