Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3056
Title: Open Educational Resources (2): Hoe dekken we de kosten?
Authors: Westera, Wim
Keywords: OER
content
open
educational
resources
OpenED
interoperability
Issue Date: 14-Dec-2010
Abstract: Een korte weergave van (een deel van) mijn presentatie op de OPENED-2010 in Barcelona. Dit tweede deel gaat over mogelijke businessmodellen voor een duurzaam gebruik Open Educational Resources.
Description: Westera, W. (2010). Open Educational Resources (2): Hoe dekken we de kosten? Electronic article on SURFspace. SURF foundation: Utrecht. Retrieved december 14 at http://www.surfspace.nl/nl/Artikelen/Pages/OpenEducationalResources(2)Hoedekkenwedekosten.aspx
URI: http://hdl.handle.net/1820/3056
Appears in Collections:1. LMedia: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Open Educational Resources - kosten.pdf81.77 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons