Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3090
Title: Audio Augmented Spaces for Learning, ARLearn
Authors: De Vries, Fred
Ternier, Stefaan
Visser, Irmin
Keywords: augmented reality
smartphone
Summerschool
Florence
veldwerk
locatiegebaseerde diensten
portfolio
Issue Date: 30-Dec-2010
Abstract: Postpropedeuse studenten Cultuurwetenschappen nemen jaarlijks deel aan een studiebezoek in de Italiaanse stad Florence waar zij de daar aanwezige beeldende kunst in hun originele context bestuderen en daarbij vaardigheden oefenen zoals het plegen van literatuuronderzoek en het ontwikkelen van eigen onderzoeksvraagstellingen en mondelinge presentatievaardigheden. In de ARLearn pilot is het veldwerk van 7 studenten ondersteund met een audio augmented reality applicatie, waarbij opdrachten, feedback en achtergrondinformatie in gesproken woord zijn gecommuniceerd op basis van de locatie van de student. Gestuurd door locatiegebonden taken hebben de studenten informatie verzameld in een persoonlijk onderzoeksportfolio met eigen commentaar in de vorm van ingesproken teksten en eigen foto’s. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de locatie waar ze opgenomen zijn en te raadplegen via Google maps. Een individueel portfolio kan door elke student via een web-browser geraadpleegd worden bij het uitwerken van zijn in Florence gehouden referaat over de onderzochte kunstschat(ten) tot een werkstuk. De doelgroep bestond uit gevorderde studenten Cultuurwetenschappen. De 6 deelnemende studenten (1 persoon is afgevallen) hadden zich vrijwillig aangeboden uit de hele groep van 20 personen. Allen waren al intensieve gebruikers van het internet en mobiele telefoon (alleen bellen). Drie van hen maakten al gebruik van een eigen smartphone.
Description: De Vries, F., Ternier, S., & Visser, I. (2010). Audio Augmented Spaces for Learning, ARLearn. Eindrapport Innovatieregeling Hoger Onderwijs 2010. SURFNet.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3090
Appears in Collections:4. LMedia: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eindrapportage-ARLearn-v10.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons