Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3148
Title: Succesvol probleemoplossen door deeltaakspecifieke ondersteuning [Succesfull problem-solving through providing part-task congruent support]
Authors: Slof, Bert
Erkens, Gijsbert
Kirschner, Paul A.
Keywords: Problem solving
External representations
Part tasks
Support
Issue Date: Jun-2010
Publisher: VOR
Abstract: Deze studie richtte zich op het onderzoeken van de effecten van het aanbieden van deeltaakspecifieke ondersteuning op het gezamenlijk oplossen van een complex bedrijfseconomisch probleem. De ondersteuning structureerde de probleemoplossingtaak in drie deeltaken, namelijk (1) vaststellen van belangrijke concepten en het relateren hiervan aan het probleem, (2) formuleren van meerdere oplossingen voor het gestelde probleem en (3) komen tot een definitieve oplossing voor het probleem. Daarnaast werd iedere deeltaak voorzien van een domeinspecifieke visualisatie (i.e., conceptueel, causaal of mathematisch) welke ieder geschikt was voor het uitvoeren van een specifieke deeltaak. De verwachting was dat de deeltaakspecifieke ondersteuning de leerling-interactie en zodoende het probleemoplossingproces op een gunstige wijze zou gaan beïnvloeden. Alle leerling-groepen in de vier experimentele condities voerden de opeenvolgende deeltaken uit, maar verschilden in de visualisatie die zij ontvingen. In de drie mismatch condities ontvingen de groepen slechts één van de visualisaties voor alle deeltaken en werden dus alleen ondersteund in het uitvoeren van één van de deeltaken. In de match conditie ontvingen de groepen alle visualisaties op een gefaseerde wijze; voor iedere deeltaak een deeltaakcongruente visualisatie. De resultaten tonen aan dat groepen in de match conditie meer deeltaakspecifieke interactie (i.e., concepten, oplossingen en relaties) hadden en meer succesvol waren in het oplossen van het gestelde probleem.
Description: Slof, B., Erkens, G., & Kirschner, P. A. (2010, June). Succesvol probleemoplossen door deeltaakspecifieke ondersteuning [Succesfull problem-solving through providing part-task congruent support]. Proceedings van de 37e Onderwijs Research Dagen 2010, Enschede, Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3148
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Succesvol probleemoplossen door deeltaakspecifieke ondersteuning.pdf179.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.