Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3204
Title: Wat gebeurt er in de klas tijdens wiskundelessen?
Authors: Tomic, Welko
Keywords: leraarsgedrag, observatie, middelbare school
Issue Date: 1985
Publisher: Didactief
Abstract: In dit artikel staat een beknopt verslag van een gedeelte van een onderzoek dat in het schooljaar 80/81 door medewerkers van de lerarenopleiding van de Technische Hogeschool Twente werd verricht. De uiteindelijke bedoeling van deze studie was om van nader geselecteerde manipuleerbare lesgedragvariabelen en door de leraar gehanteerde onderwijswerkvormen in het wiskundeonderwijs na te gaan of zij samenhangen met prestaties van leerlingen die door het onderwijs worden beoogd. Onderwijsactiviteiten zijn in principe alle activiteiten die de leraar in het kader van het wiskundeonderwijs verricht. Tot de leerresultaten rekenen we alles wat de leerlingen in het onderwijs geleerd hebben. Het betreft dus niet alleen kennis en vaardigheden, maar ook zaken als plezier in wiskundewerk. In het kader van dit artikel beperken we ons uitsluitend tot het antwoord op de vraag: Hoe vaak komen de door ons gekozen veranderbare onderwijsactiviteiten voor met betrekking tot het vak wiskunde in de tweede klas havo, vwo/havo en vwo?
Description: research paper
URI: http://hdl.handle.net/1820/3204
Appears in Collections:1. PSY: publications and preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WAT GEBEURT ER IN DE KLAS TIJDENS WISKUNDELESSEN.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons