Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3205
Title: INSTRUCTIEGEDRAG VAN WISKUNDEDOCENTEN
Authors: Tomic, Welko
Keywords: veranderbaar leraarsgedrag, observatie, wiskunde, middelbare school
Issue Date: 1987
Publisher: Tijdschrift voor Onderwijswetenschappen, 17(6), 251-264.
Abstract: In dit artikel beschrijven we ons onderzoek naar geselecteerde veranderbare docentgedragingen waargenomen tijdens wiskundelessen. Het onderzoek is verricht onder 50 wiskundedocenten die les gaven in tweede klassen vwo/havo en die verbonden waren aan 17 aselect getrokken scholen. Voor registratie van docentgedragingen is de methode van systematische observatie gebruikt. Uit de resultaten blijkt dat nagenoeg alle interacties plaatsvinden tijdens het frontaal lesgeven. Het initiatief tot interacties is grotendeels afkomstig van de docent die een dominerende rol speelt in de onderwijsleersituatie. De docent communiceert doorgaans met de hele groep. De meeste roostertijd wordt besteed aan presentatie en uitleg van de leerstof. Docenten stellen overwegend vragen van een lagere orde, dat zijn vragen waarbij een beroep wordt gedaan op herinnering en herkenning van informatie. Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld de vragen te beantwoorden. Er wordt meer positieve dan negatieve feedback gegeven. Het straffen van leerlingen voor een verkeerd gegeven antwoord komt niet voor. Er komen relatief veel niet leertaakgerichte interacties voor.
Description: research paper
URI: http://hdl.handle.net/1820/3205
Appears in Collections:1. PSY: publications and preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INSTRUCTIEGEDRAG VAN WISKUNDEDOCENTEN.pdf5.19 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons