Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3206
Title: ONTWIKKELING EN EVALUATIE VAN EEN PSYCHOLOGIECURSUS VOOR
Authors: Tomic, Welko
Keywords: ontwerpen, evaluatie, afstandsonderwijs
Issue Date: 1994
Publisher: Tijdschrift voor Onderwijswetenschappen, 23(5), 180-191.
Abstract: Het eerste deel van dit artikel betreft de beschrijving van de ontwikkeling van een introductiecursus psychologie voor de Open Universiteit. Hiertoe is gebruik gemaakt van een systematische ontwerpstrategie en van de kenmerken van een krachtige leeromgeving. Het tweede deel beschrijft twee aspecten van evaluatie: acceptatie een efficiëntie. Door een aselecte steekproef van 400 studenten werd een vragenlijst ingevuld over de volgende onderwerpen: de inhoud en de opzet van de cursus, de moeilijkheidsgraad van de cursus, het feit of de cursus aan de verwachtingen voldoet, ingebouwde mogelijkheden voor zelfevaluatie, zelfinstructie strategieën, geschiktheid van het werkboek, functie van figuren en illustraties in de tekst, opzet en inhoud glossarium, representativiteit van het tentamen, functie van het werkboek, hoofdstuklengte, moeilijkheidsgraad van de cursus, domeinspecifieke voorkennis, gebruik en leereffect van het audiovisueel materiaal en de studielast. De antwoorden op de meeste vragen waren positief. Het blijkt dat het gebruik van het audiovisuele materiaal gering is evenals het effect dat men ervan verwacht op het leerresultaat. De nominale studielast wordt ruimschoots overschreden. De voorkeur gaat uit naar een cursus waarbij het tekstboek en het werkboek zijn geïntegreerd.
Description: research paper
URI: http://hdl.handle.net/1820/3206
Appears in Collections:1. PSY: publications and preprintsThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons