Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3207
Title: Self-efficacy en burnout bij leraren in het Studiehuis
Authors: Evers, Will
Brouwers, André
Tomic, Welko
Keywords: self-efficacy, burnout, studiehuis, leraren
Issue Date: 2001
Publisher: Pedagogische Studiën, 2001, 78(3), 169-183.
Abstract: Dit onderzoek bestudeert de relaties tussen self-efficacyverwachtingen en burnout bij leraren (N = 490) die onlangs innovatieve en fundamentele onderwijskundige veranderingen implementeerden in bovenbouw van havo en vwo (het zogenaamde Studiehuis). De nieuwe pedagogische en didactische benadering van het onderwijs komt in de plaats van het traditionele klassikale of frontale onderwijs in de tweede fase van het voortgezet onderwijs, i.e. de laatste jaren van de havo en de vwo. Kenmerkend voor de nieuwe tweede fase van de bovenbouw havo en vwo is dat leerlingen aangestuurd worden om onafhankelijk te werken, verantwoordelijkheid te nemen voor hun studieprestaties en met medeleerlingen samen te werken aan opdrachten. Traditioneel klassikaal onderwijs is in het Studiehuis vervangen door leerlinggerichte en coöperatieve strategieën waarin de leraar een meer begeleidende en adviserende rol reeft gekregen. De leerling in plaats van de leraar staat centraal en de leerstof dient actief verwerkt te worden. Gehypothetiseerd is dat de mate van burnout bij leraren kan worden voorspeld door (1) de mate waarin zij een negatieve attitude hebben jegens het Studiehuis en (2) de mate waarin zij verwachten de nieuwe methode te kunnen toepassen en de spanningen het hoofd te kunnen bieden die gepaard gaan met het implementatieproces (self-efficacyverwachtingen). Burnout is geconceptualiseerd als een drie-dimensioneel psychologisch syndroom bestaande uit emotionele uitputting, depersonalisatie en verminderde persoonlijke bekwaamheid. De onderzoekresultaten laten zien dat de self-efficacyverwachtingen burnout significant voorspellen. De attitude van leraren jegens het Studiehuis blijkt echter geen significante voorspeller van burnout te zijn. Implicaties van de gevonden resultaten worden besproken.
Description: research paper
URI: http://hdl.handle.net/1820/3207
Appears in Collections:1. PSY: publications and preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SELF-EFFICACY EN BURNOUT BIJ LERAREN IN HET STUDIEHUIS.pdf5.74 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons