Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3208
Title: TRAININGEN BIJ HET ONDERZOEK NAAR EFFECTIVITEIT VAN DOCENTGEDRAG
Authors: Tomic, Welko
Keywords: ontwerpen, trainingen, docentgedrag, experiment
Issue Date: 1991
Publisher: In S. Dijkstra, H. Krammer, & J. Pieters (1991). De Onderwijskundig Ontwerper. Amsterdam/Lisse: SWETS & ZEITLINGER, p. 211-220.
Abstract: Bij het onderzoek naar effectiviteit van docentgedrag wordt dikwijls aan een experimentele groep van docenten een trainingsprogramma aangeboden met de bedoeling te achterhalen of er positieve effecten optreden in de leeruitkomsten van leerlingen, nadat docenten een dergelijke training gevolgd hebben. Onderzoekers rapporteren doorgaans wel op basis waarvan trainingsprogramma’s zijn ontwikkeld: soms dient een theorie als uitgangspunt, soms onderzoeksresultaten en soms beide. Echter, over de wijze waarop dergelijke trainingen zijn ontwikkeld, welke ontwerpstrategie gevolgd is bij het ontwikkelen van de training, wordt doorgaans niet gerapporteerd. Evenmin worden door onderzoekers resultaten over implementatie gerapporteerd voordat de training aan de experimentele groep wordt aangeboden. In dit hoofdstuk wordt betoogd dat zowel het systematisch ontwerpen van trainingen als het verzamelen van implementatiegegevens inzake docentgedragingen voordat de training deel gaat uitmaken van een experimentele proefopzet, meer aandacht dienen te krijgen in het onderzoek naad effectiviteit van docentgedrag.
Description: opinion paper
URI: http://hdl.handle.net/1820/3208
Appears in Collections:1. PSY: publications and preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRAININGEN BIJ HET ONDERZOEK NAAR EFFECTIVITEIT VAN DOCENTGEDRAG.pdf3.65 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons