Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3209
Title: Doeltreffendheid van zorgverleners in het omgaan met agressief gedrag van ouderen in relatie tot burnout
Authors: Evers, Will
Brouwers, André
Tomic, Welko
Keywords: self-efficacy, agressief gedrag, ouderen, burnout
Issue Date: 2002
Publisher: Verpleegkunde Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen
Abstract: In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar de mediërende functie van de eigen doeltreffendheid (i.e. self-efficacy) tussen de drie dimensies van burnout en het kunnen omgaan met agressief gedrag van ouderen bij een steekproef onder 551 zorgverleners in verzorgings- en verpleeghuizen. Uit de resultaten van de hiërarchische regressieanalyses blijkt dat lichamelijke en psychische agressie en het aantal uren dat men per week werkt, gerelateerd zijn aan emotionele uitputting. Psychische agressie is gerelateerd aan depersonalisatie. Het aantal uren dat men per week werkt en de eigen doeltreffendheid vertonen een positieve relatie met persoonlijke bekwaamheid. Sekse noch leeftijd zijn gerelateerd aan één van de burnoutaspecten. Implicaties voor verder onderzoek en suggesties voor werk en opleiding in de ouderenzorg worden besproken.
Description: research paper
URI: http://hdl.handle.net/1820/3209
Appears in Collections:1. PSY: publications and preprintsThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons