Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3232
Title: Regelopvolging en Regelovertreding bij Bijstandsgerechtigden; Motieven en de Rol van Waargenomen Pakkans, Rechtvaardigheid en Normbesef
Other Titles: Voluntary Compliance and Rule Violation by Welfare Recipients; Motives and the Role of Perceived Chance of Being Caught, Procedural Fairness and Ethics
Authors: Klijnsoon, Caroline
Keywords: bijstandsfraude
motieven
waargenomen pakkans
rechtvaardigheid
normbesef
Issue Date: 22-Feb-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek zijn bijstandsgerechtigden onderzocht die niet als fraudeur geregistreerd staan. Zij zijn vergeleken met bijstandsfraudeurs die in een eerder onderzoek zijn ondervraagd. Er is nagegaan of fraudeurs verschillen van niet-fraudeurs wat betreft motieven voor regelovertreding dan wel regelopvolging. Daarnaast is gekeken of de opvatting van WWB-uitkeringsgerechtigden over rechtvaardigheid van de overheid het verband tussen waargenomen pakkans en normbesef modereert.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3232
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Klijnsoon_2010.pdf14.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.