Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3239
Title: Het Belang van Rechtvaardigheid en Identificatie voor Motivatie van Deelnemers in het Middelbaar Beroepsonderwijs
Other Titles: The Importance of Justice and Identification to the Motivation of Students in Vocational Education at Intermediate Level
Authors: Stolk, Tony
Keywords: Rechtvaardigheid
identiteit
identificatie
motivatie
sancties
Issue Date: 22-Feb-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De doelstelling van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de ongekwalificeerde uitstroom van deelnemers in het mbo. De centrale vraagstelling hierbij is: Wat is de relatie tussen de mate waarin autoriteiten als rechtvaardig worden ervaren en de motivatie om de opleiding te voltooien en wat is daarbij de rol van de mate van identificatie met de opleiding en van sancties? Met autoriteiten worden hier de opleiders op school en de school als organisatie bedoeld.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3239
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Stolk_2010.pdf15.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.