Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3288
Title: De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen
Other Titles: The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development
Authors: Aar, M.A. van der
Keywords: kinderopvang
hechting
(taal-)ontwikkeling van kinderen
SDQ en SES
Issue Date: 25-Feb-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De meeste Nederlandse kinderen onder de 4 jaar maken gebruik van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, een kleine groep blijft in deze periode thuis. Tot op heden is weinig bekend over de gevolgen van deze vormen van opvang op de spraaktaal- en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze studie tracht meer inzicht in deze relatie te krijgen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3288
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KP_Aar_vander_2010.pdf19.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.