Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3311
Title: Energiebronnen, Family-to-Work Enrichment en Role Salience in Relatie tot Bevlogenheid. Een onderzoek onder docenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs
Other Titles: Job Resources, Family-to-Work Enrichment and Role Salience and Their Relationship with Work Engagement. A study among teachers from secondary vocational education
Authors: Bosse, Addy van den
Keywords: autonomie
sociale steun
bevlogenheid
family-to-work enrichment
JD-R model
role salience
Issue Date: 28-Mar-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Werkdruk, stress, burnout, hoog ziekteverzuim zijn publiekelijk veelgehoorde klachten, ook vanuit het onderwijs. Dit maakt het onderwijs niet aantrekkelijk. Gaat alles dan mis en raakt het beroep van docent zijn imago kwijt en is gedoemd op één van de onderste treden van de maatschappelijke ladder te geraken? Veel onderzoek is verricht naar de negatieve kanten van arbeid. De vraag is welke factoren bij kunnen dragen aan bevlogenheid vanuit een positieve benaderwijze om zodoende hierop te kunnen interveniëren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3311
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Bosse_vanden_2009.pdf857.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.