Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3312
Title: Bijdrage van Sociale Werkomgeving en Autonome Werkmotivatie op Werkuitkomsten bij Medewerkers in een Onderwijsorganisatie
Other Titles: Contribution of Social Work Environment and Autonomous Work Motivation on Work Outcomes for Employees in an Education Organization
Authors: Brinkhuis, Herma
Keywords: werkmotivatie
werkuitkomsten
zelfdeterminatietheorie
Issue Date: 28-Mar-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Bij een organisatieverandering heeft de organisatie er belang bij dat mensen gemotiveerd blijven voor hun werk en dat ze zich persoonlijk betrokken voelen. In de zelfdeterminatietheorie (SDT; Deci & Ryan, 2000) wordt een onderscheid gemaakt tussen redenen en doelen van werkmotivatie. In deze studie is de ZDT gebruikt om de positieve bijdrage van een structurerende en autonomieondersteunende werkomgeving aan de autonome werkmotivatie van mensen in een onderwijsorganisatie te onderzoeken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3312
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Brinkhuis_2009.pdf17.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.