Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3315
Title: Motivatie, Leiderschap en OCB. Een onderzoek naar de modererende rol van leiderschapsgedrag in de relatie tussen werknemersmotivatie en Organizational Citizenship Behavior
Other Titles: Motivation, Leadership and OCB. A study exploring the moderating role of leadership behavior in the relationship between employee motivation and Organizational Citizenship Behavior
Authors: Groenendaal - de Wit, Annemarie
Keywords: Organizational Citizenship Behavior
Leadership
Employee motivation
Issue Date: 29-Mar-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Waarom vertonen werknemers Organizational Citizenship Behavior? Onderzoek, gedurende de laatste 20 jaar, heeft aangetoond dat verschillende factoren een rol spelen bij dit type gedrag. Met deze studie wil ik een bijdrage leveren aan de verklaring ervan, met een speciale focus op de relatie tussen motivatie, leiderschap en OCB. Doel van de studie is te onderzoeken of er sprake is van elkaar versterkende effecten tussen werknemersmotivatie en leiderschapsgedrag op verschillende vormen van OCB, zoals vertoond door de werknemer.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3315
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Groenendaal_2009.pdf18.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.