Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3322
Title: Werk in balans. Een onderzoek naar de invloed van werktijden op werk-thuisinterferentie verloop bij verzorgenden en verpleegkundigen.
Other Titles: Work in balance. A study of the influence of working hours on work-home-interference and the impact at burnout and turnover of nurses and health-care workers.
Authors: Lagendijk, André
Keywords: werktijden
werk-thuisinterferentie
burnout
JD-R Model
Issue Date: 30-Mar-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit scriptieonderzoek is allereerst onderzocht welke variabelen een significant effect hebben op WTI. Vervolgens zijn twee meervoudige regressieanalyses (MRA’s) uitgevoerd om de relatie te toetsen tussen WTI aan de ene kant en zowel burnout als verloop aan de andere kant.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3322
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Lagendijk_2009.pdf15.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.