Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3329
Title: Hechtingsrelaties en Kwetsbaarheid voor Depressie: Diagnose met de Zelfkonfrontatiemethode?
Other Titles: Attachment Relationships and Vulnerabilty to Depression: Self-Confrontation Method as a Diagnostic Tool?
Authors: Oudshoorn-Gijsbertsen, Eva J.M.
Keywords: Zelfkonfrontatiemethode
hechting
depressie
Issue Date: 30-Mar-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek was het inzichtelijk maken van de relatie tussen de zes thema’s van de ZKM en begrippen uit de hechtings- èn de depressietheorie. De centrale onderzoeksvraag luidde: Wat is de relatie tussen de affectieve kant van een zelfverhaal (ZKM-typologie) en hechtingsrelaties met anderen en kwetsbaarheid voor depressie?
URI: http://hdl.handle.net/1820/3329
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Oudshoorn_2009.pdf24.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.