Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3334
Title: De Invloed van Self-efficacy en Optimisme op de Bevlogenheid, Organisatiebetrokkenheid, Arbeidstevredenheid en Verloopintentie van Verzorgenden in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen
Other Titles: The Influence of Self-efficacy and Optimism on Engagement, Organizational Involvement, Job Satisfaction and Turnover Intention of Caregivers in Nursing Homes and Homes for the Elderly
Authors: Taal - van den Hoek, Janny C.P.
Keywords: autonomie
sociale steun
ontplooiing
bevlogenheid
arbeidstevredenheid
organisatiebetrokkenheid
verloopintentie
Issue Date: 31-Mar-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken hoe energiebronnen op het werk en organisatieuitkomsten gerelateerd zijn aan bevlogenheid en welke rol de persoonlijke hulpbronnen, Self-efficay en Optimisme, kunnen spelen in de relatie tussen bevlogenheid en de organisatie-uitkomsten Arbeidstevredenheid, Organisatiebetrokkenheid en Verloopintentie. Het onderzoek is gebaseerd op het uitgebreide Job Demands-Resources model (Xanthopoulou, 2007).
URI: http://hdl.handle.net/1820/3334
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Taal_2009.pdf30.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.