Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3335
Title: Het Effect op Compliance Gedrag van de Invoering van de Vooringevulde Aangifte
Other Titles: The Effect of pre-completed Tax returns forms on Compliance
Authors: Trooster, Jannemiek M.
Keywords: Vooringevulde aangifte
Compliance
Gemak
Vertrouwen
Verantwoordelijkheid
Issue Date: 31-Mar-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De invoering van de Vooringevulde aangifte (VIA) brengt voor burgers in Nederland een andere verantwoordelijkheid met zich mee. Er is op dit moment nog weinig bekend over welk effect VIA zal hebben op de compliance van belastingplichtigen. De verwachting is dat de kwaliteit van de vooringevulde gegevens een belangrijke rol speelt. Om de effecten van VIA op de compliance meer in detail te onderzoeken is voorafgaand aan de invoering, in het voorjaar van 2007, een kwantitatieve studie uitgevoerd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3335
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Trooster_2009.pdf15.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.