Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3341
Title: Effectiviteit van Stoppen-met-Roken Actieplannen in een Relapse Preventie Interventie via het Internet
Other Titles: Efficacy of Relapse Prevention Action Plans in a Web-Based Smoking Cessation Program
Authors: Bouwmans, Geert
Keywords: Stoppen-met-roken interventies
web-based interventies
effectiviteitsverwachting
Issue Date: 1-Apr-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Stoppen-met-roken interventies die aangeboden worden via het internet, zijn veelbelovend en effectief. Recentelijk onderzoek heeft aangetoond dat het stimuleren van het gebruik van actieplannen de effecten van web-based interventies kan verhogen, echter het aantal onderzoeken naar dit nieuwe domein is schaars. Dit onderzoek was primair gericht op de bepaling van de effectiviteit van twee internetinterventies ten opzichte van een controleconditie, gericht op het gebruik van actieplannen ter preventie van terugval in roken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3341
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Bouwmans_2009.pdf18.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.