Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3342
Title: Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd
Other Titles: Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation Policy on Cardiology Nursing Departments
Authors: Boven van, Irene A.M.
Keywords: stoppen-met-roken interventies
hartpatiënten
ASE-model
Issue Date: 1-Apr-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Uit de literatuur blijkt dat hulpverleners in de gezondheidszorg niet altijd conform de richtlijnen en protocollen werken, ondanks het bewezen effect daarvan. Daarom is in dit onderzoek gekeken naar factoren die invloed hebben op intentie en het daaruit voorvloeiend gedrag van leidinggevenden ten aanzien van het invoeren van een richtlijn op grond waarvan op de afdeling structureel stoppen-met-roken begeleiding wordt gegeven aan hartpatiënten. Tevens is er geïnventariseerd wat er momenteel op cardiologie verpleegafdelingen aan stoppen-met-roken begeleiding wordt gedaan.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3342
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Boven_van_2009.pdf26.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.