Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3350
Title: Cognitieve Vertekeningen, Sociale Vaardigheden en Empathie als Voorspellers van Probleemgedrag
Other Titles: Cognitive Distortions, Social Skills and Empathy as Predictors of Problem Behaviour
Authors: Hermsen, Margreet
Keywords: cognitieve vertekeningen
sociale vaardigheden
empathie
probleemgedrag
agressief gedrag
antisociaal gedrag
Equip
Issue Date: 5-Apr-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek is na te gaan in welke mate verschillende componenten uit het Equip-programma (cognitieve vertekeningen, sociale vaardigheden en empathie) probleemgedrag voorspellen. Deze kennis draagt bij aan een evidence based werkwijze en kan van belang zijn voor de ontwikkeling van effectieve interventies ten aanzien van agressief en antisociaal gedrag.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3350
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Hermsen_2009.pdf16.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.