Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3355
Title: Diagnostiek van Persoonlijkheidsstoornissen. De Relatie tussen Persoonlijkheidskenmerken en de Kernfactoren van (Mal)Adaptief Functioneren bij Patiënten met Persoonlijkheidsstoornissen
Other Titles: Diagnostics of Personality Disorders. The Relation between Personality Traits and the Core Components of (Mal)Adaptive Personality Functioning for Patiënts with Personality Disorders
Authors: Koornneef, Hettie
Keywords: core components of (mal)adaptive personality functioning
adaptive capacities
severity of personality disorder
Issue Date: 5-Apr-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek wordt een eerste aanzet gemaakt om in de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen te kijken naar de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken middels de NEO Personality Inventory-Revised (NEO-PI-R) (Costa & McCrae, 1992; zie bijlage A) en de mate van adaptief functioneren van de persoonlijkheid middels de Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118) (Verheul, Andrea, Berghout, Dolan, Busschebach, van der Kroft, Bateman, & Fonagy, 2008; zie bijlage B).
URI: http://hdl.handle.net/1820/3355
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Koornneef_2009.pdf14.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.