Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3378
Title: Promoting the Learning Mobility of Future Workers: Experiments with Virtual Placements in University-Business Arrangements.
Other Titles: De onderwijsmobiliteit van toekomstige werknemers bevorderen: experimenten met virtuele stages in overeenkomsten tussen universiteiten en bedrijven.
Authors: van Dorp, C.A.
Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros, A.
Lansu, A.
Kocsis Baán, M.
Virkus, S.
Keywords: virtual placement
learning arrangement
work-based learning
networked learning
Issue Date: Dec-2010
Publisher: www.elearningpapers.eu
Citation: van Dorp, C.A., Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros, A., Lansu, A., Kocsis Baán, M., Virkus, S. (2010). Promoting the Learning Mobility of Future Workers: Experiments with Virtual Placements in University-Business Arrangements. [De onderwijsmobiliteit van toekomstige werknemers bevorderen: experimenten met virtuele stages in overeenkomsten tussen universiteiten en bedrijven]. eLearning Papers, 22, December 2010; www.elearningpapers.eu
Series/Report no.: eLearning Papers;22
Abstract: Virtual placements are learning arrangements, which generate new possibilities for accumulating professional (work-based) knowledge. Virtual placements are beneficial in many ways; they merit increased training opportunities, exposure to not/never-thought-of occupations, integration of disadvantaged individuals, and preparation of, and blending with, physical placements. This paper reports about multi-country experiments with technology-enabled remote access to work, as a contribution to the work-based learning and professional mobility of students. The central question is: how may virtual placements be arranged so as to bring a contribution to the development of professional skills and competences? This paper first addresses the contribution of traditional placements, followed by the strengths and weaknesses of virtual ones. Next, real pilots with virtual (work-based) arrangements, are described. Regular universities experiment with virtual placements in on-campus courses and curricula, in frame of self-organised learning, whereas open universities experiment with virtual placements in off-campus courses and curricula, in frame of social-collaborative and networked learning. Subsequently, the results of the different arrangements, their pros and cons, are described. Final conclusions from the study are drawn on the development of professional skills and competences in students, the implemented didactics and the technology applied. ---- In Dutch ---- Virtuele stages zijn leerovereenkomsten die nieuwe mogelijkheden creëren om professionele (werkgebaseerde) kennis te verzamelen. Virtuele stages hebben vele voordelen omdat ze de opleidingskansen verhogen, toegang tot moeilijke of als voor onmogelijke gehouden banen bieden en de voorbereiding op praktijk- en gemengde stages (virtueel-praktijk) vergemakkelijken. Dit artikel is een verslag over experimenten die in verschillende landen zijn uitgevoerd waarbij systemen met toegang op afstand voor het werk zijn toegepast om het leren op de werkplek en de beroepsmatige mobiliteit van studenten te stimuleren. De kernvraag is hoe virtuele stages moeten worden uitgevoerd om de ontwikkeling van beroepsvaardigheden te bevorderen? In het artikel worden eerst de bijdragen van traditionele stages besproken en de voor- en nadelen van virtuele stages plaatsingen besproken. Vervolgens wordt ingegaan op enkele pilot-studies met virtuele (werkgebaseerde) overeenkomsten. Universiteiten voeren proeven uit met virtuele stages in vakken en leerplannen op de faculteit binnen het kader van zelfgeorganiseerd leren terwijl open universiteiten experimenteren met virtuele stages in vakken en studieprogramma’s buiten de faculteit om binnen het kader van collaboratief sociaal leren en netwerkleren. Hierna worden de resultaten van de verschillende overeenkomsten en hun pro’s en contra’s beschreven. Er worden enkele eindconclusies getrokken uit het onderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van beroepsvaardigheden bij studenten alsook met betrekking tot de toegepaste didactiek en technologie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3378
ISSN: 1887-1542
Appears in Collections:1. Sci: Publications and preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vanDorp2010-elearning.pdf223.45 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons