Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3394
Title: Digitale informatie zoeken, selecteren en verwerken: Een capita selecta van tien jaar onderwijswetenschappelijk onderzoek
Authors: Wopereis, Iwan
Keywords: informatievaardigheden
information problem solving
onderzoek
Centre for Learning Sciences and Technologies
Issue Date: 24-May-2011
Abstract: Bij het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) van de Open Universiteit wordt onderzoek gedaan naar het leren van informatievaardigheden. Het doel van dit onderzoek is om richtlijnen op te stellen voor het ontwerpen van goed, innovatief onderwijs dat het leren van deze vaardigheden faciliteert. Tijdens de lezing bespreek ik onderzoek dat de afgelopen tien jaren door CELSTEC is uitgevoerd. Tevens werp ik een blik op huidig en toekomstig onderzoek. Ik licht de resultaten van onderzoekingen toe en zal de verschillende gehanteerde methoden en technieken van onderzoek verduidelijken. Voorbeelden van onderwijs gericht op het leren zoeken, selecteren en verwerken van informatie zullen worden getoond. Tot slot bediscussieer ik met de zaal de implicaties van het onderzoek voor de onderwijspraktijk.
Description: Wopereis, I. (2011, 13 mei). Digitale informatie zoeken, selecteren en verwerken: Een capita selecta van tien jaar onderwijswetenschappelijk onderzoek. Presentatie gegeven tijdens de IDMdenhaag conferentie 2011, De Haagsche Hogeschool, Den Haag.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3394
Appears in Collections:2. LC: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Presentatie_Haagsche_Hogeschool_IWO_handout.pdf5.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.