Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3405
Title: De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten
Other Titles: The relationship between depression symptoms, anxiety symptoms, diabetes distress, diabetes regulation and proactive coping competence in patients with diabetes type 2
Authors: Groot Enzerink, Helena
Keywords: diabetes type 2
depressiesymptomen
angstsymptomen
diabetesdistress
HbA1c
eigen beoordeling van de diabetesregulatie
proactieve copingvaardigheden
Issue Date: 20-Jun-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in hoeverre depressieve symptomen, angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie (HbA1c), de eigen beoordeling van de diabetesregulatie en proactieve copingvaardigheden met elkaar samenhangen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3405
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Groot_Enzerink_2009.pdf47.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.