Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3408
Title: Expertiseontwikkeling voor een visuele taak: Oogbewegingen, verbale rapporten en ruimtelijk inzicht in luchtverkeersleiding
Authors: Van Meeuwen, Ludo
Jarodzka, Halszka
Brand-Gruwel, Saskia
Kirschner, Paul A.
De Bock, Jeano
Van Merriënboer, Jeroen
Keywords: expertiseontwikkeling
eye-tracking
luchtverkeersleiding
Issue Date: 23-Jun-2011
Abstract: Luchtverkeersleiders werken met complexe visualisaties waaronder de radarweergaven van vele vliegtuigen die bijvoorbeeld naar één vliegveld moeten worden afgehandeld. Het maken van keuzes gebaseerd op deze visualisaties vereist niet alleen domeinspecifieke kennis maar ook perceptuele vaardigheden, zoals het effectief opsporen van kritische verkeerspatronen, snelle en correcte interpretaties hiervan en de juiste beslissingen. Van 21 deelnemers met drie verschillende ervaringsniveaus (beginners, intermediates en experts) in Luchtverkeersleiding werd in deze studie onderzocht wat de rol is van perceptuele vaardigheden in de taak van luchtverkeersleiders. Lucht¬verkeers¬leiding¬prestaties, oogbewegingen, verbale rapporten en ruimtelijk inzicht werden gescoord voor drie taakmoeilijkheden. De resultaten laten zien dat beginners de taak langzamer uitvoeren dan intermediates (p = .01) en experts (p < .01), terwijl beginners meer mentale belasting ervaren in gemakkelijke taken dan intermediates (p = .06) en experts (p = .05). Eye-tracking data liet zien dat er geen verschil was tussen de deelnemers wat betreft de totale tijd dat ze naar radarweergaven van vliegtuigen keken maar wel een verschil in de totale tijd dat ze op de radar naar het gebied richting het vliegveld keken. Beginners keken hier significant langer naar dan intermediates (p < .01) en experts (p < .01). Even als Kirchberger, Heintz, en Laaser (2010) hebben we geen significante relatie van ruimtelijk inzicht en luchtverkeersleidingexpertise gevonden. Dit is een indicatie dat experts in luchtverkeersleiding ruimtelijk inzicht niet verder ontwikkelen, maar dat ze sneller presteren terwijl ze minder cognitieve belasting nodig hebben in makkelijke luchtverkeersituaties vergeleken met beginners en intermediates. Interessant is dat experts een sterk mentaal model van de omgeving van het vliegveld hebben zodat zij niet richting het vliegveld hoeven te kijken om de vliegtuigen naar hun doel te leiden. Gedetailleerde prestatie- en eye-trackinganalyses zullen op de conferentie worden gepresenteerd.
Description: Van Meeuwen, L. W., Jarodzka, H., Brand-Gruwel, S., Kirschner, P. A., Bock, J. J. P. R., & Van Merriënboer, J. J. G. (2011, 9 Juni). Expertiseontwikkeling voor een visuele taak: Oogbewegingen, verbale rapporten en ruimtelijk inzicht in luchtverkeersleiding. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen, Maastricht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3408
Appears in Collections:2. LC: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110606_ORD.ppt5.79 MBMicrosoft PowerpointView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.