Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3412
Title: The Mind's Eye on Personal Profiles - How to inform trustworthiness assessments in virtual project teams
Authors: Rusman, Ellen
Keywords: trust
trustworthiness
virtual team
identity
profile
impression formation
Issue Date: 29-Jun-2011
Abstract: Virtuele projectteamleden zijn, aan het begin van hun samenwerking, gebaat bij informatie over elkaar, zodat ze een inschatting van elkaars professionele betrouwbaarheid kunnen maken. Informatie over bijvoorbeeld werkervaring en bereikbaarheid maar ook leeftijd en hobbys blijken noodzakelijk om elkaar te kunnen vertrouwen en goed te kunnen samenwerken. Dat is de conclusie van het promotieonderzoek van Ellen Rusman, met de probleemstelling Hoe kunnen we leden van virtuele projectteams in het begin van hun samenwerking helpen de betrouwbaarheid van collegas in te schatten? Rusman promoveert bij het Centre for Learning Sciences and Technologies van de Open Universiteit en verdedigt haar proefschrift vrijdag 17 juni 2011 in Heerlen.
Betrouwbaarheid en vertrouwen
Virtuele teams kunnen zich niet op dezelfde manier een beeld van de betrouwbaarheid van een collega vormen als teams waarvan de leden elkaar fysiek ontmoeten. Virtuele teams werken namelijk vaak eenmalig aan een project, communiceren via de computer met elkaar, werken vaak bij verschillende organisaties en op verschillende plaatsen in de wereld en kennen elkaar dus daardoor vaak nog niet. Toch is het essentieel dat collegas in een virtueel team elkaar vertrouwen, om bijvoorbeeld informatie te kunnen delen en beslissingen te nemen. De ingeschatte betrouwbaarheid van een persoon blijkt in hoge mate bepalend voor de mate van vertrouwen, die de andere teamleden krijgen in die persoon. Daarom heeft het onderzoek van Rusman zich gericht op de inschatting van de betrouwbaarheid van projectleden binnen virtuele teams.
Conclusies onderzoek
Uit het promotieonderzoek blijkt dat het aanbieden van een modelprofiel met persoonlijke informatie over de teamleden virtuele teams helpt bij het vormen van een betrouwbaarheidsinschatting in de eerste fase van de samenwerking. De teamleden vonden informatie over opleiding, werkervaring en huidige functie belangrijk om betrouwbaarheid in te schatten, maar ook een portretfoto, de werk- en bereikbaarheidstijden, informatie over de familiesituatie en hobbys blijken hierbij waardevol. Afhankelijk van de fase van de samenwerking zijn verschillende aspecten van betrouwbaarheid belangrijker. Een geschikt profiel bevat informatie-elementen gerelateerd aan meerdere aspecten van professionele betrouwbaarheid, die juist in de beginfase van samenwerking van belang zijn. In het begin zijn bijvoorbeeld bekwaamheid, betrokkenheid en beschikbaarheid belangrijk.
Description: Rusman, E. (2011, 17 June). Lekenpraatje over promotieonderzoek, als onderdeel van de verdediging van het proefschrift 'The Mind's Eye on Personal Profiles - How to inform trustworthiness assessments in virtual project teams'.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3412
Appears in Collections:2. LN: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PP Ellen_lekenpraatje_final_incl notes.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons