Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3416
Title: Schoolontwikkeling en optimaliseren van leerprocessen
Authors: Mooij, Ton
Keywords: Optimaliseren van leerprocessen
Schoolinnovatie
Schoolorganisatie
Information Technology
Issue Date: 7-Jul-2011
Abstract: Deze presentatie is gegeven in het kader van een pedagogische collegecyclus betreffende jeugd-, gezins- en onderwijsbeleid (Gerris, Veerman, & Tellings, 2010). Een gebrek aan afstemming tussen individueel ontwikkelings- en leerniveau en het feitelijke onderwijsaanbod resulteert in een ‘repressie’ van het individuele kind, hetgeen kan leiden tot cognitieve, sociale en motivationele problemen bij de leerling. Theoretisch en empirisch wordt verhelderd waarom deze problemen kunnen ontstaan en hoe deze kunnen worden voorkomen. Ingegaan wordt op systematieken en werkwijzen die in de schoolpraktijk worden ontwikkeld en ingezet om voor elk kind een leerpsychologisch en pedagogisch juiste, optimaliserende ontwikkel- en leersituatie te realiseren.
Description: Mooij, T. (2011, 26 mei). Schoolontwikkeling en optimaliseren van leerprocessen. Gastcollege ‘Jeugd-, Gezins- en Onderwijsbeleid’, Nijmegen / Heerlen: Radboud Universiteit, ITS / Open Universiteit, Celstec.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3416
Appears in Collections:2. LC: PresentationsThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons