Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3443
Title: Studentinzicht VI
Other Titles: Rapportage feedback en tentaminering
Rapportage belevingsmeter
Authors: Van den Munckhof, Rieny
Puls, Jurjen
Keywords: Studentinzicht VI
Issue Date: 1-Aug-2011
Abstract: Vanuit het project 'De student meer centraal' is de vraag binnengekomen om meer inzicht te krijgen in dergelijke belevingsaspecten van onze studenten, en een zogenoemde belevingsmeter te ontwikkelen. Uitgangspunt voor de belevingsmeter zijn de vier missiestatements zoals deze binnen dit project zijn geformuleerd. In deze peiling wordt nagagaan of het meetinstrument geschikt en betrouwbaar is om de beleving van studenten in kaart te brengen.
Description: Van den Munckhof, R (2009), Puls, J (2009). Studentinzicht VI, The Netherlands: Instellingsbreed Programma Onderwijs (IPO). ISBN: 978-79447-33-6
URI: http://hdl.handle.net/1820/3443
ISBN: 978-90-79447-33-6
Appears in Collections:1. IPO Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Studentinzicht6_omslagdef.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.