Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3449
Title: Rapportage Studentinzicht I
Authors: Van den Munckhof, Rieny
Puls, Jurjen
Keywords: Rapportage Studentinzicht I
Issue Date: 1-Aug-2011
Abstract: Eind 2004 heeft een eerste meting plaatsgevonden van de klantrelatiemonitor. Deze monitor is destijds in samenwerking met het NIDAP tot stand gekomen. Belangstellenden, studenten en ex-studenten zijn allen telefonisch door het NIDAP benaderd. Deze meting is te beschouwen als een nul-meting. De uitkomsten van deze nul-meting zijn in eerste instantie verwerkt in een rapportage, op basis waarvan vervolgens een plan van aanpak is samengesteld. In dit plan van aanpak zijn concrete verbeterpunten geformuleerd.
Description: Van den Munckhof, R. (2006), Puls, J. (2006). Rapportage Studentinzicht I. Heerlen, The Netherlands; Instellingsbreed Programma Onderwijs (IPO).
URI: http://hdl.handle.net/1820/3449
Appears in Collections:1. IPO Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Studentinzicht_I.pdf518.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.