Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3466
Title: Technologische innovatie en de conjunctuurbeweging : Een onderzoek naar de "demand pull"-innovatietheorie binnen de Nederlandse industrie voor hernieuwbare energiebronnen
Authors: Goossens, M
Keywords: conjunctuurbeweging
technologische innovatie
demand pull-innovatietheorie
energiebronnen
Issue Date: 23-Aug-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het verband tussen de conjunctuurbeweging en de mate van innovatieve activiteit binnen de Nederlandse industtrie. Daarbij gaat het om de vraag of dit verband zich kenmerkt volgens het cashflow effect of het opportunity cost effect.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3466
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWMGoossensmei2010.pdf4.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.